Tổng hợp tất cả các sản phẩm giảm giá gần đây

-6%
160,000  150,000 
-13%
80,000  70,000 
-12%
110,000 115,000 
-5%
5,500,000  5,200,000 
-17%
-23%
-3%
5,800,000  5,600,000 
-40%
5,000  3,000 
-5%
6,500,000  6,200,000 
-20%
2,000,000  1,600,000 
-11%
1,800,000  1,600,000 
-8%
1,300,000  1,200,000